• Přihlášení
  • +420 602 139 925
Omítky
Modellierputz 0-0,5
20 kg

Modellierputz 0-1
20 kg

Hladká špachtlovací omítka
10 kg

Hafnermeister
20 kg